Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам

Данные от ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за январь 2020 года
112
 21-02-2020

​Жолоошон Жаргалай дуунууд

«Утын харгыда унташахагүйн түлөө дуугаа дуулажа ябадаг хүм»,- гээд, ашаанай томо машина жолоододог ажалтай Жаргал Раднаев хөөрэнэ. Һүүлэй үедэ Интернет сүлжээндэ тэрэ яһала мэдээжэ болоо
1430
 21-02-2020
Булат БАДМАЕВ

​Тайзан дээрэ һалбарһан талын сэсэг

Гурба һарын 20-до «Байгал» театрай гол дуушан Болдын Ганцэцэг буряад арадай дуунай «Нэрьелгэ» гэһэн тоглолто үнгэргэхэнь. Харин энэнь театрай тайзан дээрэ үнгэрхэгүй, нэгэ бага ондоо маягтайгаар М.Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музей соо табигдаха ю...
1471
 21-02-2020
Булат БАДМАЕВ