Главная / Новости /Общество / ​«Хошон зугаа»

​«Хошон зугаа»

22-10-2019

Бэлигтэй найруулаг­ша, уран зохёолшо Та­тьяна Бальжинима­евна ХАМАГАНОВА «Хошон зугаа» гэжэ ном һаяхана хэблэлдэ гаргаа. Бээлэйн шэнээн хадань одоол хар­маан соогоо хээд, олониие хүхеэжэ ябамаар лэ! Энэ номһоонь хэдэн хэһэг - та­най анхаралда.

Үйлсэдэ уулзаад

- Ямар һонигүйгөөр энэ зун үнгэрбэ гээшэб...

- Би тиигэжэ хэлэхэгүй байнаб. Хахад зун халуун, хуурай байгаа, теэд һүүлдэнь бороо яһала ороо ха юм. Сэсэг набша ургаа. Минии һанахада, гоё зун болоо даа.

- Би ондоо юумэн тухай халагланаб.

- Юун тухай?

- Хэды олон нүхэдтэй, хэды олон түрэлтэй бай­гаа гээшэбиб. Бэе бэен­дээ айлшалдаг, уулзадаг, хөөрэлдэдэг байгаабди. Хүхюун байгаа! Мүнөө хэн­шье үгы. Бултыень тэрэ зо­лиг абашоо!

- Юу хэлэнэш? Архи гү?

- Үгы! Дача!

Кабинет соо

- Улзы Бабуевич, таниие амаршалжа байнаб.

- Юугээр?

- Та дахин һамга абаа бэшэ гүт?

- Аа, тиигээб, тиигээб. Бишни шабгансаяа хаяад, за­луу һамга абааб!

- Шадалтай байнат!

- Өөрөө гайханаб, хайшан гээд болошобо гээшэб гэжэ!

- Гансал урид мэдүүлхэ гэнэб! Залуу һамган танай залуу наһые ута болгоошье һаа, наһыетнай хороожорхи­жо болохо.

Һамганиинь үбгэндөө

- Дампил, сай уухаяа ерэ! Ерыш наашаа, сай уухаяа!

- Ямар юумэ шанаад, һүүхирнэбши?

- Хараад, тэһэ баярлахаш!

- А, амтатай юумэ бэлдээ гүш?

- Үзыш!

- Фу. Яагаа ехээр дабһалаабши?

- Ой,...шамда дуратай ха­даа дабһалжархёо хаб даа...

- Ямар ехээр намда дур­лаа хүмши, үшөө торт соогоо дабһа хэжэрхихэ!...

Татьяна ХАМАГАНОВА


Теги:Читайте еще

11:39

​«Далан долоон домог-2019» гэһэн урилдаанай дүнгүүд 

11:20

​Хүрьгэдэй хүнгэн бэшэ зам 

10:39

​В Бурятии в честь Дня России прошли флэшмобы и мероприятия в онлайн-формате  

10:03

​Буряадай дэбисхэртэ бууһан хүнүүд заатагүй 14 хоногто гэрһээ гарангүй байха гэһэн тогтоол болюулагдаа 

10:01

​Службой санитарной авиации Бурятии эвакуировано 134 пациента с COVID-19 

09:50

​Открытие летней оздоровительной кампании в Бурятии отложили на месяц 

09:34

Региональный список пострадавших отраслей в Бурятии расширили до 41 вида экономической деятельности 

09:17

​В Бурятии идет отработка по проведению безопасного для здоровья граждан голосования по поправкам в Конституцию  

09:15

​Буряад Уласай Гусиноозерскын түбэй больницада хоёр автомобиль дамжуулагдаа 

09:06

​На избирательных участках Бурятии в дни голосования будут работать консультационные пункты службы занятости 

08:45

Зурхай на 15 июня, 25 лунный день 

08:30

Жаркая погода, днём до + 34 ожидается в Бурятии сегодня, 15 июня 

Наши издания