Главная / Новости /Экономика / Буряад уласай Мухар-Шэбэр аймагай бюджедтэ – нэмэлтэ хубилалта

Буряад уласай Мухар-Шэбэр аймагай бюджедтэ – нэмэлтэ хубилалта

13-01-2020

Аймагай һунгамалнуудай Зүблэлэй толгойлогшо Баир Дашибальжировай дуулгаһаар, үнгэрһэн жэлдэ Райсоведэй шэнэ зарлал табан удаа сесси үнгэргөө. Тиигэжэ аймагай бюджет хараалан баталһан байна. Аймагай бюджедэй 70 хубинь һуралсалай болон соёлой һалбарида шэглүүлэгдээ. Харин февраль һарада үнгэрхэ зургаадахи сессидэ бюджедтэ нэмэлтэ хубилалтанууд оруулагдажа, хүдөө ажахын продукци дээшэлүүлгэдэ нэмэлтэ мүнгэ һомолхо тухай депутадууд хараалхаар түсэблэнэ.

Харин январиин эсэс багаар хүдөө ажахын хүндүүлхэй асуудалнуудые хараалһан түхэреэн шэрээ үнгэргэхэ юм.

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: бюджет Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагНаши издания