Главная / Новости /Общество / ​Агын Буряадай тойрогто малай үбэлжэлгэ бараг үнгэрнэ

​Агын Буряадай тойрогто малай үбэлжэлгэ бараг үнгэрнэ

20-01-2020

Агын Буряадай тойрогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев Агын аймагай урда талын ажахынуудай хүдөө буусануудаар ябажа, малай үбэлжэлгын ябасатай танилсаа.

“Хүнхэр”, “Хяла” ажахынуудта малай үбэлжэлгэ бараг хэмжээндэ үнгэржэ байна. Малшад үбһэ хулһаар гүйсэд хангаатай. Малай байранууд дулаан. Эхэ хонидые үсхэбэрилдэг малшад түл абалгада бэлдэнэ. Үүлтэртэ мал харадаг малшад Сибириин ба Алас Дурнын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадуулха малаа аминдань хаажа шахана. Бууса бүхэн зайн галаар, уһаар хангаатай. Соёл Цыбенов, Чингис Алексеев, Чимитцырен Дашиев, Эрдэм Ломбонов гэгшэдэй галай аюулда абтаһан буусанууд шэнээр баригдаа. Хабарай түймэртэ дайрагдаһан зарим буусануудта зайн гал үгы байна. Энэ ба бэшэшье хүндүүлхэй асуудалнуудые хүтэлбэрилэгшэ анхаралдаа абаа.

“Толон сонинһоо


Теги: хүдөө ажахы Агын Буряадай тойрог малай үбэлжэлгэ Буянто БатомункуевНаши издания