Главные / Газета "Буряад Унэн"

Алтан дэлхэй альган дээрэмни

Үнэхөөрөөл үльгэрэй орондо үнгэргэжэ байнабди үгтэһэн наһаяа гээд, утаһаяа гартаа бариха бүхэндөө бододог болонхойб. Тэрэнээ эльбэхэтэеэ сасуу, тойроод байһан зонойнгоо, улас түрынгөө, үлгэн дэлхэйн үнгэтэ зурагуудые, һонин һорьмой иража мэдэнэбди.

150
 22-08-2019
Сарюна ЭРДЫНЕЕВА

Александр Хандажапов: “Холын газарта түрисэлдэһэнһөө түрэл театртаа хүдэлхэдэ - дээрэ”

Г. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрта залуу халаан шэлжэн ороод, зохёохы намтараа эхилһээр. Тэдэнэй нэгэн - Түгнын талада оршодог Алташын-Адагһаа гарбалтай Александр Хандажапов.

384
 15-08-2019
Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Сарантуяа Жалцанова эдиршүүлтэй хүдэлһэн эхин туршалгаяа дурсаа

"Мүнгэн хонхонууд" хүүгэдэй студиин 3-дахи дисктэй танилсалгын үмэнэ хэгдэһэн хөөрэлдөөнһөө хэһэг дурадханабди

363
 02-08-2019
Дулгар Посходиева

Газета "Буряад Унэн"

15:29

​Хэрэгтэй, хэрэггүй хэмжээнүүд 

15:08

Что ждёт россиян в августе-сентябре 2019 года? 

14:57

​Буряадай цирк шэнэ хаһаяа нээхэнь 

14:49

​Буряад хэлэеэ хүгжөөхын түлөө 

14:32

​Члены Молодежного совета Бурятской таможни поддержали экологическую акцию «Чистый Байкал» 

14:22

Лхасаран Линховоиной нэрэмжэтэ ехэ нааданда алдар суута дуушад Буряад уласта суглархань 

14:09

​Улаан-Үдын 25-дахи һургуулида залгалаа байшан баригдана 

13:43

​Онлайн с народом: основные темы в соцсетях чиновников Бурятии на прошлой неделе 

13:24

​ТУЛЯАШЬЕ ҺАА, ТУГШАН ЗАНДАА 

11:35

​В Бурятии готовность тепловых сетей к зиме составляет 81% 

11:06

​Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха 

10:44

Буряад уласта Намжил Нимбуевай үгүүгэлэй удхаар фильм буулгагдахань 

10:35

Пропавших несовершеннолетних Бурятии смогут вычислять по данным местоположения их телефонов 

10:07

Шестеро детей погибли при ДТП в Бурятии с начала года 

10:00

Сладкий бизнес: в Бурятии выращивают клубнику 

09:58

«Черного» лесоруба из Бурятии лишили свободы на два года 

09:50

В Бурятии проиндексируют зарплату работников бюджетных учреждений 

09:39

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 3,4% 

09:23

Минздрав предложил увеличить прием абитуриентов в медколледжи Бурятии 

09:19

​Ендэр дээрэ гараха ерээдүйн халаан  

09:18

Развитие рынка такси Бурятии обсудят в Народном Хурале 

09:07

Управление жильем детей-сирот в Бурятии предложили передать муниципалитетам 

08:45

Зурхай на ​22 августа, 22 лунный день 

08:44

Женщины чаще мужчин покупают полисы страхования жизни 

08:37

Обновленная «дачная амнистия» в Бурятии: на какие случаи она распространяется? 

08:35

В Улан-Удэ специалисты из разных регионов обсудили изменения в сфере госзакупок 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 27 ожидаются в Бурятии сегодня, 22 августа 

Наши издания

Һунгалтын үмэнэ

«Хэн нэгэнэй дали доро заатагүй орохоб. Мүрыень дахажа, мүнгыень һаажа үрдихэ хэрэгтэй. Тиихэдээ уладай шэхэн дээрэ һуужа, үгөөрөө үльгэрэй орон байгуулжа мэдэхэб”.
504
 25-07-2019
Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА
140
 22-08-2019

​Хэрэгтэй, хэрэггүй хэмжээнүүд

Үшөө 1910 ондо Базар Барадин иигэжэ хэлэһэн байдаг: «Түрэлхи хэлэн дээрээ бэшэгтэй, һургуулитай улад өөдэлдэг, үгы улад – хэлэ ёһоо алдажа, хари уладай эрдэм, шадалда дарагдажа, амитанай ула боложо доройтодог»
35
 22-08-2019
Цырен НАЙМАНОВ

​Ендэр дээрэ гараха ерээдүйн халаан

«Үльгэр» театрай үнэтэ һургуули
147
 22-08-2019
Цырегма САМПИЛОВА